AUBI TITAN AF

Osvedčený komfortný hríbový čap zaručuje ľahké, bezchybné ovládanie, uzatvára okná a dvere skutočne tesne a v kombinácii s novou generáciou protikusov redukuje opotrebenie. Vďaka svojmu samočinnému výškovému nastaveniu zabraňuje okrem toho časovo a nákladovo náročným reklamáciám.

  • Optimálne riešenie trenia plast – kov
  • Nový dizajn uzatváracích elementov – protikusy (šlistiky)
  • Poistka proti zlej manipulácii na prevodovke
  • Mikroventilácia
  • WK1 a WK2