TROJSKLO

Izolačné trojsklá sú tvorené tromi tabuľami plochého skla, ktorých vzdialenosť je vymedzovaná dištančným rámikom. Dištančné rámiky dodávame výhradne plastové – a to vo všetkých typoch okien.

Priestory medzi tabuľami sú plnený argónom, resp. kryptónom, vďaka ktorým nami dodávane sklá dosahujú hodnôt Ug = 0,5 W/m2.K. Celková šírka je až 44 mm.