ZÁRUČNÝ SERVIS

V rámci našej neustálej starostlivosti o zákazníka poskytujeme bezplatný záručný servis po dobu trvania záručnej doby na jednotlivé časti dodávky. Všetko vybavujeme v priamej súčinnosti so zákazníkom v najkratších možných termínoch.

Svoje požiadavky na záručný servis môžete nahlásiť na e-mail: obchod@boga.sk, resp. ich odkonzultovať na telefónnom čísle  +421 (34) 668 59 29, resp. +421 (918) 883 949.