FAQ

Áno. Bežne vymieňame plastové okná aj počas teplôt klesajúcich pod bod mrazu. Medzi demontážou starého okna a montážou nového plastového okna uplynie len pár desiatok minút. Po uzatvorení miestnosti novým plastovým oknom rýchlo teplota stúpne na pôvodnú hodnotu. Taktiež sa netreba báť  kvality použitých stavebných materiálov. Bežne sa vyrábajú a používajú montážne peny a omietky, ktoré sú stavané na teploty až do -7 °C.

Rosenie okien je komplexný problém, ktorý môže mať viacero súvisiacich príčin a častokrát sa pripisuje výmene okien – hoci bezdôvodne.

Všeobecne možno povedať, že rosenie je povrchová kondenzácia vlhkosti z interiéru. Predpokladom vzniku týchto javov je teda relatívne vysoká vlhkosť vzduchu v interiéri  spoločne s nízkou teplotou stavebných konštrukcií. Kondenzácia vodnej pary na špalete a zasklení môže zapríčiniť pri súhre nepriaznivých okolností veľmi nepríjemné hygienické problémy ako vznik plesní, či rapídne zhoršenie vzduchu v miestnosti. Problematika kondenzácie vodnej pary teda nezávisí od materiálu použitých okien.

Paradoxom je, že vo väčšine prípadov je rosenie okien dôkazom ich kvality – okná dobre tesnia. Moderné okná sú tesné a nezabezpečujú požadovanú výmenu vzduchu prirodzenou infiltráciou. V dôsledku toho je vnútorné prostredie príliš vlhké. Vzduch dokáže prijať len určité množstvo vodnej pary a  nad túto hranicu  ju už nie je schopný absorbovať. To spôsobí, že para sa vyzráža na najchladnejších plochách.

Najčastejšie sa preto rosia okná v miestach so zvýšenou vlhkosťou – kuchyniach, kúpelniach, spálňach, miestnostiach s rastlinami a pod.

Riešenie problému:

Nesprávne vetranie, resp. jeho absencia je jednou z hlavných príčin vzniku rosenia okien. Dnešné okná vďaka svojej vysokej tesnosti nezabezpečujú samovoľné prevetrávanie ako okná v minulosti. Do popredia teda nastupuje potreba vetrania.

Najlepším a najúčinnejším  spôsobom vetrania je nárazové vetranie – úplne otvoriť okná na cca 10 min. Približne toľko času trvá, kým sa vymení vzduch v miestnosti. Steny a nábytok nestihnú vychladnúť a čerstvý vzduch sa rýchlo ohreje naakumulovaným teplom. Takto vetrať by sme mali niekoľkokrát za deň, najmä však pred spaním.

Často používané vetranie otvorením  tzv. ventilačky je v zimnom období  najhorší možný spôsob vetrania. Výmena vzduchu prebieha pomaly, teplo uniká dlhšie. Počas dlhej doby vetrania sa ochladzujú steny miestnosti a následne sa zvyšujú náklady na vykurovanie.

Ďalšie príčiny rosenia 

Vysvetľovanie a zisťovanie vzniku nadmerného rosenia okien v konkrétnych prípadoch u zákazníka je citlivá záležitosť. Medzi najfrekventovanejšie príčiny okrem už horeuvedných patria:

  • montáž interiérových žalúzií, ktoré obmedzujú prúdenie vzduchu popri skle
  • nesprávne umiestnenie záclon a závesov
  • široké vnútorné parapetné dosky
  • prerušovaný spôsob vykurovania
  • sušenie bielizne v interiéri
  • umiestnenie kvetov na vnútornej parapetnej doske
  • nepriedušné laminátové podlahy
  • nátery stien so zvýšeným obsahom latexu
  • rekonštrukčné práce s mokrými pocesmi – stierkovanie, vysprávky a pod.
  • umiestnenie veľkých akvárii, či iných vodných plôch v miestnosti

V prípade akýchkoľvek problémov s funkčnosťou nami dodávaných okien alebo dverí kontaktuje prosím našu najbližšiu obchodnú kanceláriu, s ktorou sa dohodne ďalši postup.

Nenašli ste odpoveď na Vaše otázky?

Tu sú spôsoby ako nás kontaktovať priamo:

Kontaktujte nás!

Sme Vám k dispozícii každý pracovný deň od 8:00 do 16:00 na telefónnom čísle 0918 883 949, alebo môžete poslať mail na boga@boga.sk

Navštívte nás!

Navštívte našu kanceláriu v Holíči, kde radi zodpovieme všetky Vaše otázky.