MONTÁŽ ECONOMY

Montáž ECONOMY zahŕňa:

  • Osadenie okna pomocou montážnych plechov
  • Vyplnenie priestoru medzi stenou a rámom PUR penou
  • Použitie zaomietacej lišty z interiérovej strany
  • Omietnutie ostenia pomocou sadrovej omietky

Náhľad - montáž typu ECONOMY