DVOJSKLO

Izolačné dvojsklá sú tvorené dvomi tabuľami plochého skla, ktorých vzdialenosť je vymedzovaná dištančným rámikom. Dištančné rámiky dodávame výhradne plastové – a to vo všetkých typoch okien.

Priestor medzi tabuľami je plnený argónom, resp. kryptónom, vďaka ktorým nami dodávane sklá dosahujú hodnôt Ug = 1,0 W/m2.K. Šírka zasklenia je 24 mm.