POHONY GARÁŽOVÝCH BRÁN

Pohony garážových brán: komfort a bezpečnosť pre Váš domov

Kto už rád vystupuje pri vetre alebo nečase alebo uprostred noci z auta len preto, aby si otvoril garáž. S pohonmi brán Hörmann máte vždy “voľný prejazd”, pretože otvárate Vašu garážovú bránu a bránu do dvora rýchlo, komfortne a bezpečne s použitím ručného vysielača z auta. S komfortným a rýchlym pohonom SupraMatic, cenovo výhodným pohonom ProMatic ako aj ProMatic Akku, pohonom pre garáže bez elektrickej prípojky, ponúka Hörmann inovatívnu techniku pohonov.

Katalóg vedľa podáva rozsiahle informácie.

Dobré dôvody pre garážové sekcionálne brány Hörmann

Bezpečné

Poistka proti vypáčeniu

Zlodeji to majú s automatickými garážovými bránami Hörmann ťažké: ak je brána uzatvorená, zapadne poistka proti vypáčeniu automaticky do dorazu vodiacej koľajnice. Brána sa ihneď pevne zablokuje a chráni proti nadvihnutiu. Toto blokovanie funguje čisto mechanicky a je, v porovnaní s pohonmi iných výrobcov, účinné aj pri výpadku prúdu.

Spoľahlivé

Vypínacia automatika

Spoľahlivá vypínacia automatika bezpečne zastaví bránu pri neočakávaných prekážkach. Pre ešte väčšiu ochranu a bezpečnosť odporúčame montáž bezkontaktne fungujúcej svetelnej závory. Sériovo dodávaná k pohonu SupraMatic P firmy Hörmann.

Pozvoľný rozbeh a jemné zastavenie

Vaša brána sa otvára a zatvára plynulo a potichu. Fázy spustenia a zastavenia je možné individuálne nastaviť pre Vašu garážovú bránu. Tým je Vaša garážová brána chránená a Vy tak z nej budete mať dlhšie radosť.

Turbo rýchle

Pohon Supramatic

Rýchlejšie a bezpečnejšie bude presúvanie pomocou pohonu SupraMatic v spojení s Vašou sekcionálnou garážovou bránou Hörmann. Až o 50 % vyššia rýchlosť otvárania znamená viac bezpečnosti a menej stresu pri vjazdoch do garáží s intenzívnou premávkou. Porovnajte rýchlosť otvárania pohonu SupraMatic s bežnými pohonmi.

Komfortné zisťovanie polohy brány

Pohodlná a bezpečná dvojsmerná rádiová technika

Už nikdy viac nemusíte ísť vo vetre a v nečase pred dvere, aby ste skontrolovali, či je Vaša vidíte na farbe LED diódy na ručnom vysielači HS 5 BS, či je Vaša garážová brána zatvorená. Na požiadanie sa brána zatvorí ďalším stlačením tlačidla*.

* Pri obsluhe bez výhľadu na bránu je potrebná dodatočná svetelná závora.

Certifikované

Overená bezpečnosť

Pohony garážových brán Hörmann sú optimálne prispôsobené sekcionálnym garážovým bránam Hörmann a sú testované a certifikované spoločnosťou TÜV Nord podľa smerníc priemyselného zväzu TTZ „Zabránenie vlámaniu pre garážové brány“.

Ocenený dizajn

Exkluzívny ručný vysielač

Pri nových, exkluzívnych ručných vysielačoch BiSecur okúzli nielen čierny alebo biely vysoko lesklý povrch so vzhľadom klavírneho laku, ale aj elegantný tvar, ktorý sa mimoriadne príjemne drží v ruke.

Ručné vysielače Hörmann BiSecur boli ocenené medzinárodnou porotou pre ich exkluzívny vzhľad.

Vyobrazenie hore: ručný vysielač HS 5 BS s voliteľnou stanicou ručného vysielača