HODNOTENIE ZÁKAZNÍKOV

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru pri kúpe našich produktov. Veľmi si vážime Vášho času, ktorý venujete vyplneniu nášho dotazníka v záujme skvalitnenia našich služieb.

Boris Bízek
konateľ BOGA PARTNERS s.r.o.

DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI

VÝSLEDKY HODNOTENIA

Spokojnosť s obchodnou kanceláriou - 92%
Spokojnosť s technikom - 88%
Spokojnosť s montážou - 93%
Spokojnosť s celkovým priebehom - 89%
19 zákazníkov

hodnotilo našu prácu